28
Oct 15

Full Coverage Drugstore Foundation Routine Video

Hi guys!

I filmed my full coverage drugstore foundation routine and it is now live on Youtube!

 

Enjoy!

 

xx,

Vicky J